JobASD.com
หางาน || หาคน ||   หน้าแรก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
 
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   หญิง
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :   24 พฤษภาคม 2528 อายุ 35 ปี
 ส่วนสูง :   153 Cm. น้ำหนัก 47 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :  
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  ขาย
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  1. Sales 2. Account Executive 3. Customer Service
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  35,000 บาทขึ้นไป
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ. 2548
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 วุฒิการศึกษา :  ปริญญาตรี
 สาขาวิชา :  Management Information System
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  2.97
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :  
 ชื่อสถานศึกษา :  
 วุฒิการศึกษา :  
 สาขาวิชา :  
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :  0 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   มีนาคม 2563 ถึง 2563
 บริษัท :  Global Jet Ecommerce Co.,Ltd.
 ประเภทธุรกิจ :  Jet Commerce is an Indonesian based company with core business of end-to-end eCommerce service provider. As an end-to-end service provider, Jet Commerce not only focusing on sales, but Jet Commerce aim to create unique online shopping experiences. As a le
 ที่อยู่บริษัท :  89 AIA Capital Center ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
 ตำแหน่ง :  Key Account Executive
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  • Execute and coordinate promotions, campaigns, and NPDs based on brand's requests.
• Prepare monthly/ quarterly/ yearly performance review analysis reports.
• Responsible for all platforms function to ensure sales operations.
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   พฤศจิกายน 2561 ถึง กันยายน 2562
 บริษัท :  AJ e-commerce Co.,Ltd.
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :   496-502 อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น 10 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
 ตำแหน่ง :  Service Representative for Alibaba
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  • Resolved product and service problems by clarifying the customer complaint determining the cause of the problem selecting and explaining the best solution to solve the problem expediting correction or adjustment following up to ensure resolution
• Handled complaints provide appropriate solutions and alternatives within the time limits and follow up to ensure resolution
• Resolved customer complaints via phone, email, or social media
• Handled changes in policies or renewals
 3. ประสบการณ์ทำงานเพิ่มเติม
   ธันวาคม 2560 - พฤศจิกายน 2561
Shopee Co., Ltd.
เลขที่ 9 ตึก G Tower ชั้น 30 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ตำแหน่ง Quality Control Officer
เงินเดือน 16,000-25,600
หน้าที่รับผิดชอบ
• Monitored daily check product screening.
• Reported fraud case.
• Ensured quality and accurately product on website.
........................
มกราคม 2557 - มิถุนายน 2558
View Connect Co., Ltd.
60/265 ซ.พระยาสุเรนท์ 9 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม. 10510
ตำแหน่ง Sales Executive
เงินเดือน 15,000-20,000
หน้าที่รับผิดชอบ
• Provided customer service and answered customer phone calls.
• Consulted with customers to evaluate needs and determine best options.
• Gave accurate and appropriate information to answer questions, troubleshot issues, and resolved complaints.
• Collected customer feedback and made process changes to exceed customer satisfaction goals.
......................
พฤษภาคม 2549 - กุมภาพันธ์ 2552
Kasikorn Bank Pub Co., Ltd.
400/22 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
ตำแหน่ง Website Administrator
เงินเดือน 15,000
หน้าที่รับผิดชอบ
• Managed, maintain and ensure website are up to date and operating accurately.
• Performed general office duties and administrative tasks.
• Created and promoted employees to join activity donations.
• Visited organization for get requirement.
 ประวัติการฝึกอบรม เริ่มจากล่าสุดก่อน
 1. ประสบการณ์ฝึกอบรม
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   มกราคม 2561 ถึง พฤษภาคม 2561
 สถาบัน :   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 หลักสูตร :   Intermediate Conversation
 2. ประสบการณ์ฝึกอบรม
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   สิงหาคม 2560 ถึง สิงหาคม 2560
 สถาบัน :  สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
 หลักสูตร :  การปฎิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด อ่าน เขียน
 ภาษาอังกฤษ :  พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :              
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย  32  คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ  31  คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :        
 ใบอนุญาตขับขี่ :        
 ยานพาหนะส่วนตัว :        
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  ผลคะแนนสอบ TOEIC 570

- Microsoft Office Word Excel Powerpoint
- Internet
- ดนตรีสากล Trumpet
- ดนตรีไทย จะเข้
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  - โครงการ Internet ตำบล อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
- ฝ่ายประชาสัมพันธ์ หอพักนักศึกษา
- วงโยธวาทิต รร.ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 9 ก.ย. 2563 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
JobASD.com