JobASD.com
หางาน || หาคน ||   หน้าแรก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
 
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   หญิง
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :   15 มกราคม 2521 อายุ 42 ปี
 ส่วนสูง :   164 Cm. น้ำหนัก 52 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :  
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  การตลาด
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  1. Marketing 2. PR 3. Promotion
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  ตามตกลง
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ. 2550
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาโท
 ชื่อสถานศึกษา :  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
 วุฒิการศึกษา :  ครุศาสตร์มหาบัณฑิต
 สาขาวิชา :  การบริหารอาชีวศึกษา
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  3.41
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 วุฒิการศึกษา :  ศิลปศาสตรบัณฑฺิต
 สาขาวิชา :  สื่อสารมวลชน
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  3.05
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :  2 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   สิงหาคม 2561 ถึง 2563
 บริษัท :  WeGames Company Limited
 ประเภทธุรกิจ :  ประกอบกิจการเกี่ยวกับเกมส์ออนไลน์
 ที่อยู่บริษัท :  43 Thai CC Tower 21st Fl., Unit 202, South Sathon Rd., Yannawa, Sathon, Bangkok 10120
 ตำแหน่ง :  Marketing Manager
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  • Coordinate with advertising and media experts to improve marketing results.
• Work with team to brainstorm new and innovative growth strategies.
• Planning and managing marketing plan and budgets.
• Coordinate with various media efficiently.
• Analyzing the marketing communication information of competitors in each media.
• Manage, measure, and report marketing costs and the effectiveness of marketing plan.
• Plan and execute a marketing strategy for new and existing products.
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   มกราคม 2560 ถึง กรกฎาคม 2561
 บริษัท :  Wireless Operation and Payment Company Limited
 ประเภทธุรกิจ :  ประกอบกิจการเกี่ยวกับให้บริการตัวแทนรับชำระเงิน
 ที่อยู่บริษัท :  /5 Phlapphlachai Rd., Wat Thep Sirin, Pomprapsattruphai, Bangkok, 10100
 ตำแหน่ง :  Marketing & Promotion Manager
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  • Coordinate with product management, sales and marketing teams to actively promote new and existing products and services.
• Administer online marketing campaign through proper coordination with management and outside agencies.
• Monitor competitor activities to identity industry relevant practices prevalent in online and mobile communications for developing new
 3. ประสบการณ์ทำงานเพิ่มเติม
   มกราคม 2555 - ธันวาคม 2559
Move On (2012) Company Limited
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการเกี่ยวกับเกมส์ออนไลน์
193/91 Lake-Ratchada Office Complex 21st Fl., Ratchadaphisek, Klongtoey Bangkok 10110
ตำแหน่ง: Marketing Manager
เงินเดือน: 60000
หน้าที่รับผิดชอบ
• To develop and implement the communication and plans - advertising campaigns, public relations and supervise the execution through the marketing team to achieve all targets and objectives which are liaison with company goals.
• Prepare and control advertising budget and expenditure.
• Create marketing and promotional materials, both print and electronic.
• Manage and monitor communication to ensure the effectiveness of the key message will cascade to users.
• Contact and manage all partners and payment channels. (MOL, True Money, Blue Pay, etc.)
• Coordinate activities and manage the online marketing and social media channels.
• Create content in order to write and publish articles.
• Create press releases, media relations content.
....................
กุมภาพันธ์ 2554 - มกราคม 2555
True Digital Plus Company Limited
121/72 RS Tower, 23rd Floor, Ratchadapisek Road, Ding Daeng, Bangkok 10400, Thailand
ตำแหน่ง Marketing Manager
เงินเดือน 55000
หน้าที่รับผิดชอบ
• Cooperate and make a strategic plan, media communication plan, and marketing activities with the commercial department.
• Manage "Marketing Communication team" to design communication tactics, create key message, conceptual for advertising, and control the budget for marketing campaigns.
• Manage "PR team" to create PR agendas, conceptual for PR news, cooperate with PR agency, media and Journalist.
• Manage "Event team" to implement, organize, work with internal
• Cooperate with business development department in implementing co-branding and barter TDP's games into the partnership's products.
• Cooperate with other departments for information support.
.......................
เมษายน 2549 - สิงหาคม 2553
Asiasoft Corporation Public Company Limited
9 UM Tower, Room 9/283-5 28th Floor, Ramkhamhaeng Road, Suanluang, Bangkok 10250
ตำแหน่ง Senior Marketing Communication / Media Buyer Specialist
เงินเดือน 45000
หน้าที่รับผิดชอบ
• Create marketing communication tactics for game products under the department guideline (4 parts: Advertising, Media relations, Product's website and Events).
• Budget plan for Medias and below the line activities.
• Negotiating with media sales companies to obtain the most appropriate media spaces in online and print media within the budget.
• Work with Media planner to serve the right media and right channel for support all campaigns.
• Cooperate and implement marketing campaigns with game project managers.
• Execute and report media price research to CEO and Marketing director
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด อ่าน เขียน
 ภาษาอังกฤษ :  พูด พอใช้ อ่าน ดี เขียน ดี
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :              
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย  45  คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ  40  คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :         รถจักรยานยนต์
 ใบอนุญาตขับขี่ :        
 ยานพาหนะส่วนตัว :        
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 25 ก.ค. 2563 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
JobASD.com