JobASD.com
หางาน || หาคน ||   หน้าแรก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
 
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   หญิง
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :   15 กุมภาพันธ์ 2525 อายุ 38 ปี
 ส่วนสูง :   173 Cm. น้ำหนัก 90 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :  
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  บัญชี/การเงิน
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  พนักงานบัญชี
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  29,000 บาทขึ้นไป
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ.
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 วุฒิการศึกษา :  ปริญญาตรี
 สาขาวิชา :  บธ.บ การบัญชี
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  2.25
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :   ปวส.
 ชื่อสถานศึกษา :  วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
 วุฒิการศึกษา :  ปวส.
 สาขาวิชา :  บธ.บ การบัญชี
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  3.5
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :  3 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 2563
 บริษัท :  บริษัท นิปโป เอเชีย จำกัด
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  ห้อง 1001 ชั้น 10 อาคารนันทวัน เลขที่ 161 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
 ตำแหน่ง :  Accountant / HR / Administration
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  Accountant :-
- รับวางบิล / ทำจ่าย
- รับเช็ค
- ยื่นแบบ ภงด.1, 3, 53 ภพ.30 ประกันสังคม
- ไปเบิกจ่ายเช็ค / ฝากเข็ค / ธุรกรรมทางธนาคารอื่น ๆ
- ไปจ่ายค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ
- ไปพบเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร
- ขอคัดแบบภาษีต่าง ๆ หนังสือรับรองและเอกสารบริษัทต่าง ๆ
- ยื่นงบการเงิน e-filling
- จัดทำใบภาษีหัก ณ ที่จ่าย

HR :-
- ทำเงินเดือน
- แจ้งพนักงานเข้า/ออก
- เตรียมเอกสารต่อวีซ่า / work permit / 90days
- ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้พนักงาน

Administration :-
- ดูเรื่องสัญญาต่าง ๆ
- จองรถ โรงแรม ร้านอาหาร
- ตรวจเช็คและสั่งซื้ออุปกรณ์และของใช้ภายในสำนักงาน
- แจ้งซ่อมเมื่อมีอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานเสีย
- จดหมายต่าง ๆ
- ติดต่หน่วยงานราชการ
- เรื่องอื่น ๆ
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   มิถุนายน 2559 ถึง ธันวาคม 2559
 บริษัท :  บริษัท โททาล ออยล์ จำกัด
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  173/5 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ ชั้น 12 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
 ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่ AP/AR
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  - งาน AP/AR ทั้งระบบ
- รับวางบิล
- ทำจ่ายหนี้
- เตรียมเอกสารวางบิล/รับเช็ค
- ตามหนี้
- ตัดยอดลูกหนี้
- สร้าง/แก้ไขลูกหนี้ใหม่
- ประสานงานกับเซลส์
- จัดงานให้แมสเซนเจอร์เมน
- ใช้โปรแกรม SAP
** เป็นสัญญาจ้าง 6 เดือน (หมดสัญญาแล้ว)
 3. ประสบการณ์ทำงานเพิ่มเติม
   
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
 ภาษาอังกฤษ :  พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :              
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย  35  คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ  40  คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :        
 ใบอนุญาตขับขี่ :        
 ยานพาหนะส่วนตัว :        
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  สามารถใช้โปรแกรมบัญชี Express, CD-Organizer ได้
กำลังศึกษาภาษาญี่ปุ่น
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 24 ก.ค. 2563 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
JobASD.com