JobASD.com
หางาน || หาคน ||   หน้าแรก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
 
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   หญิง
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :   23 ธันวาคม 2524 อายุ 38 ปี
 ส่วนสูง :   160 Cm. น้ำหนัก 50 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :  
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  บัญชี/การเงิน
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  เจ้าหน้าที่การเงิน , เจ้าหน้าที่จัดซื้อ , เจ้าหน้าฝ่ายขาย
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  27,000 บาทขึ้นไป
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ. 2549
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 วุฒิการศึกษา :  ปริญญาตรี
 สาขาวิชา :  การเงินการธนาคาร
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  2.20
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :   ปวช.
 ชื่อสถานศึกษา :  โรงเรียนเทคนิคพณิชการโสภณ
 วุฒิการศึกษา :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 สาขาวิชา :  การบัญชี
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  3.13
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :  0 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   ถึง
 บริษัท :  บมจ. ซินเท็คคอนสตรัคชั่น
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  555/7-11 ซ.สุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110
 ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่การเงิน
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  จัดเตรียมเอกสารการขอออกหนังสือค้ำประกัน ติดตามค่าธรรมเนียมธนาคาร และส่งฝ่ายบัญชีทำ paymant ดูแล/จัดเก็บ หนังสือค้ำประกันจาก Supplier และ Sub contract สรุปรายงานหนังสือค้ำประกันและติดตามทวงคืน / ทวงถาม เมื่อถึงกำหนดระยะเวลา รับส่งเอกสาร ทำเช็ค จ่ายเช็ค ตรวจสอบเอกสารและจัดเก็บ Payment ทำรายงานประกอบ ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ จัดทำเช็ค พร้อมเสนอให้ผู้มีอำนาจลงนาม จ่ายเช็คให้ผู้รับเหมา เจ้าหนี้การค้าต่างๆ ค่าสินค้า ค่างวดงาน จ่ายค่าน้ำค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ของบริษัท ตรวจสอบเอกสารการรับเงินของลูกค้า เมื่อครบถ้วนส่งต่อให้บัญชีเก็บรักษา payment
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   ตุลาคม 2550 ถึง พฤษภาคม 2553
 บริษัท :  บจก.เทคิ้นท์
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  41/8 ถนนพระราม 3 ช่องนนทรี ยานนาวา กทม. 10120
 ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่การเงิน
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  รับวางบิล จ่ายเช็ค และจัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3,53 ยื่นกรมสรรพากร, กระทบยอด STATEMENT, ปิดภาษีซื้อภาษีขาย ยื่นกรมสรรพากร, สรุปเจ้าหนี้ในแต่ละเดือนให้ฝ่ายบัญชี, สรุปต้นทุน
 3. ประสบการณ์ทำงานเพิ่มเติม
   พฤษภาคม 2549 ถึง พฤษภาคม 2550
ตำแหน่ง พนักงานคียืข้อมูล
บริษัท Mizuho corporate bank LTD bangkok branch
ที่อยู่บริษัท 18 อาคาร Tisco 48 ถนนสาทรเหนือ บางรัก กทม 10500
เงินเดือน วันละ 350 บาท
ลักษณะงานที่ทำ
คีย์ข้อมูลเกี่ยวกับการโอนเงินโดยผ่านระบบบาทเนตเข้าแบงก์ชาติ จะเป็นการโอนเงินทั้งสกุลเงินบาทและสกุลเงินอื่นๆ
 ประวัติการฝึกอบรม เริ่มจากล่าสุดก่อน
 1. ประสบการณ์ฝึกอบรม
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   มีนาคม 2556 ถึง มีนาคม 2556
 สถาบัน :   บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
 หลักสูตร :   การสร้างประสิทธิภาพและเทคนิคการบริหารงานด้วยข้อมูลทางการบัญชี
 2. ประสบการณ์ฝึกอบรม
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   มีนาคม 2555 ถึง มีนาคม 2555
 สถาบัน :  บมจ.ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น
 หลักสูตร :  เทคนิคการเจรจาต่อรอง
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด ดีมาก อ่าน ดีมาก เขียน ดีมาก
 ภาษาอังกฤษ :  พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :   Internet       Microsoft Word       Microsoft Excel
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย  50  คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ  60  คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ใบอนุญาตขับขี่ :        
 ยานพาหนะส่วนตัว :        
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 24 ก.ค. 2563 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
JobASD.com