JobASD.com
หางาน || หาคน ||   หน้าแรก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
 
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   หญิง
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :   20 กรกฎาคม 2535 อายุ 27 ปี
 ส่วนสูง :   160 Cm. น้ำหนัก 67 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :  
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  บัญชี/การเงิน
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  เจ้าหน้าที่การเงิน จ่าย , พนักงานการเงินจ่าย , พนักงานด้าน AP
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  22,000 บาทขึ้นไป
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ. 2559
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 วุฒิการศึกษา :  บริหารธุรกิจ
 สาขาวิชา :  การเงิน
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  2.19
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :  
 ชื่อสถานศึกษา :  
 วุฒิการศึกษา :  
 สาขาวิชา :  
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :  3 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   เมษายน 2560 ถึง มกราคม 2563
 บริษัท :  บริษัทในเครือรพ.กรุงเทพ
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  2301/2 อาคารศูนย์ทันตกรรม ชั้น 5 รพ.กรุงเทพ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
 ตำแหน่ง :  การเงิน
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  เขียนใบสำคัญจ่าย ออกเช็ค เสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ จ่ายเช็ค ออกหนังสือรับรองใบกำกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   มกราคม 2560 ถึง กุมภาพันธ์ 2560
 บริษัท :  บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  หมู่บ้านรัชดานิเวศน์19
 ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่การเงิน
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  เขียนใบสำคัญจ่าย ออกเช็ค เสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ จ่ายเช็ค ออกหนังสือรับรองใบกำกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 3. ประสบการณ์ทำงานเพิ่มเติม
   
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
 ภาษาอังกฤษ :  พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :              
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย  37  คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ  24  คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ใบอนุญาตขับขี่ :        
 ยานพาหนะส่วนตัว :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  -โปรแกรมบัญชี
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 24 ก.ค. 2563 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
JobASD.com