JobASD.com
หางาน || หาคน ||   หน้าแรก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
 
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   หญิง
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :   13 มกราคม 2538 อายุ 25 ปี
 ส่วนสูง :   162 Cm. น้ำหนัก 48 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :  
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  บัญชี/การเงิน
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  การเงินการบัญชี , พนักงานคลีนิคความสวยงาม , พนักงานการตลาด
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  22,000 บาทขึ้นไป
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ. 2560
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย
 วุฒิการศึกษา :  ปริญญาตรี
 สาขาวิชา :  การบัญชี
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  2.75
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :   ปวส.
 ชื่อสถานศึกษา :  ประชาบำรุง อาชีวศึกษา
 วุฒิการศึกษา :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 สาขาวิชา :  การบัญชี
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  3.42
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :  2 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   กรกฎาคม 2561 ถึง 2563
 บริษัท :  บริษัท วิษณุ การก่อสร้าง จำกัด
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  51/7 หมู่11 ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120
 ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่การเงินการบัญชี
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  1.จัดเตรียมเอกสาร และบันทึกบัญชีกสำคัญรับ-สำคัญจ่าย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับงานก่อสร้าง
2.บันทึกข้อมูลแหล่งทางการเงิน
3.ดูแลความคุมบัญชีด้านจ่าย - เจ้าหนี้ และบัญชีด้านรับ - ลูกหนี้
4.ทำการบันทึกซื้อ-ขาย รายการทรัพย์สินลงในทะเบียนคุมรายการทรัพย์สิน
5.การควบคุมการเบิกจ่ายเงินผลงานของผู้รับเหมาแต่ละงวดงาน
6.การบันทึกค่าแรงของพนักงานรายวัน-รายเดือน
7.จัดทำใบแจ้งหนี้ - ใบกำกับภาษีให้กับลูกค้า
8.จัดทำหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย 50 ทวิ
9.จัดทำใบสั่งจ่ายช็ค
10.จัดทำบัญชีกระแสรายวัน (กระทบยอดรับ-จ่าย ภายในองค์กร)
11.จำทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย
12.จัดทำเอกสารและยื่นนำส่ง ภงด.1,3,50 ภพ.30 และประกันสังคม ในแต่ละเดือน
13.จัดทำเอกสารและยื่นนำส่ง ภงด.50 ประจำปี
14.ตรวจสอบการบันทึกตั้งหนี้ค่าสินค้าและค่าใช้จ่าย
15.ตั้งหนี้ค่าใช้จ่าย
16.ตรวจสอบเอกสารความถูกต้องเอกสารทางบัญชี
17.ติดต่อสื่อสารกับลูกหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้า การรับวางบิล การผลัดหนี้ เลื่อนเช็ค
18.จัดทำสัญญารับเหมาช่วง
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   เมษายน 2561 ถึง กรกฎาคม 2561
 บริษัท :  ธนาคารไทยพาณิชย์ (มหาชน) จำกัด
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  ชั้น18. อาคารSC Tower, 418 ถ.พหลโยธิน แขวงสามสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร10400
 ตำแหน่ง :  Direct sale
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  ขายสินค้าผลิตภัณฑ์เพื่อธนาคาร
1.ทำหน้าที่กระตุ้นการขายให้กับร้านค้าและลูกค้า เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนดในแต่ละเดือน
2.ทำหน้าที่ให้ข้อมูลการขายต่างๆ เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล/บัตรกดเงินสด/บัตรเครดิต/โปรโมชั่นการขาย /ผลตอบแทนการขาย/โปรแกรมส่งเสริมการขายต่างๆ
3.ทำหน้าที่ประสานกับทีมงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่างๆ
4.ทำหน้าที่เข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย จากทางบริษัท เช่น จัดบูธกิจรรม
 3. ประสบการณ์ทำงานเพิ่มเติม
   กรกฎาคม 2560 ถึง เมษายน 2561
ตำแหน่ง พนักงานบัญชี
บริษัท บริษัท สินธานีอิเล็คทรอนิคส์ จำกัด
ที่อยู่บริษัท 111 หมู่25 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
เงินเดือน 10500
ลักษณะงานที่ทำ
ทำบัญชีการรับเข้า-ออก อะไหล่
ทำบัญชีค้างรับค้างจ่าย
ทำสต็อคสินค้าคงเหลือประจำเดือน
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด ดีมาก อ่าน ดี เขียน ดี
 ภาษาอังกฤษ :  พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
 ภาษา จีน :  พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :              
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย  35  คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ  30  คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ใบอนุญาตขับขี่ :        
 ยานพาหนะส่วนตัว :         รถจักรยานยนต์
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  -โปรแกรมบัญชี
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 24 ก.ค. 2563 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
JobASD.com