JobASD.com
หางาน || หาคน ||   หน้าแรก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
 
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   หญิง
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :   25 สิงหาคม 2519 อายุ 43 ปี
 ส่วนสูง :   155 Cm. น้ำหนัก 43 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :  
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  บัญชี/การเงิน
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  เจ้าหน้าที่บัญชี , เจ้าหน้าที่การเงิน , ผู้จัดการอาคารชุด
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  25,000 บาทขึ้นไป
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ. 2544
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 วุฒิการศึกษา :  ปริญญาตรี
 สาขาวิชา :  บัญชี
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  2.58
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :   ปวส.
 ชื่อสถานศึกษา :  ร.ร เทคนิคพณิชยการสันตพล
 วุฒิการศึกษา :  ปวส.
 สาขาวิชา :  บัญชี
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  2.59
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :  2 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   กรกฎาคม 2561 ถึง 2563
 บริษัท :  Siam Empire Property Consultancy (Thailand)Co.,Ltd. (บริษัท สยาม เอ็มไพร์ คอนซัลแทนซี่ ประเทศไทย
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  18/87 ซอย01กาญจนาภิเษก แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
 ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่บัญชี
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  จัดทำCash Flow ประจำเดือน รับวางบิล จ่ายเช็คลงรายการด้านรับและจ่าย
ทำ ภงด.1,3,53 และ ภ.พ 30 ยื่นออนไลน์ ออกหนังสือรับรองการหัก ณ. ที่จ่าย 3,53 ทำรายงานภาษีซื้อ - ภาษีขาย และคิดเงินเดือนของพนักงาน ยื่นออนไลน์ประกันสังคมของแต่ละเดือน กระทบยอดเงินฝากธนาคาร Book Bank กับรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆและตรวจ Statement ทุกเดือน ลงรายการในReport Pay Cheque.ตรวจเงินสดย่อยแต่ละเดือน จัดทำPayment Voucher ของทุก บริษัท พร้อมพิมพ์เช็ค เสนอผู้บริหาร ในการจ่ายค่าใช้จ่ายของเดือน ไปธนาคาร กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม
เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง.รวบรวมเอกสารด้านบัญชีและส่งเอกสารทางบัญชีต่างๆ ให้กับสำนักงานบัญชี
ใช้โปรแกรม Excel.
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   มิถุนายน 2559 ถึง กรกฎาคม 2560
 บริษัท :  Bangkok Hunbundo Co., Ltd.Miravue Clinic.
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  555/21 ซอยสุขุมวิท63 S.P.Tower ชั้น12 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
 ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่บัญชี - การเงิน
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  บัญชี การเงิน : รับวางบิล จ่ายเช็ค ลงรายการในทะเบียนคุมเช็ค ทำPO, PR. ทำใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ให้กับบริษัทในเครือ กระทบยอดเงินฝาก Bank Reconcile. ส่งเงินสดกับเช็คและรายงานสรุปรายรับเงินประจำเดือนให้กับหัวหน้าบัญชี แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในระหว่างวัน. รวบรวมเอกสารด้านบัญชีส่งให้สำนักงานบัญชีทุกกลางปีและสิ้นปี
ใช้โปรแกรม Express, Esy Acc.Excel.
 3. ประสบการณ์ทำงานเพิ่มเติม
   มภาพันธ์ 2556 ถึง ตุลาคม 2558
ตำแหน่ง บัญชี-ธุรการ
บริษัท Thai Airways. (บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) )
ที่อยู่บริษัท 89 ถนนวิภาวดี-รังสิต เขตจตถจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เงินเดือน 15,000
ลักษณะงานที่ทำ
ตรวจเช็คราคาตั๋วเครื่องบิน บันทึกPSA. เพื่อปรับปรุงงานระหว่างสาขากับสำนักงานใหญ่ แก้ไขราคาตัั๋วให้ถูกต้องทั่วทุกทวีป ทั่วโลก ช่วยงานแผนกบัญชีรายได้ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
ใช้โปรแกรม Revera
..............
ประสบการณ์ทำงานอื่นๆ
เริ่มจาก 7 กันยายน 2560 ถึง ปัจจุบัน
บริษัท บิซิเนส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจแม้นท์ จำกัด
ที่อยู่: 1350/153 ชั้น 10 อาคารไทยรงค์ ทาวเวอร์ ถ.พัฒนาการ จ.กรุงเทพมหานคร 10250
ตำแหน่ง: ผู้จัดการอาคารชุด
เงินเดือน 23,000 บาท
ลักษณะงานที่ทำ: บริหารจัดเกี่ยวกับอาคารชุด ควบคุมการเงิน รายรับ - รายจ่ายของอาคาร ออกใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ทำหัก ณ. ที่จ่าย ทำเรื่องขออนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆภายในอาคารส่งให้สำนักงานใหญ่จัดทำเช็คและเสนอคณะกรรมการ
ดูแลความปลอดภัยในระบบของอาคาร และการต่อเติม จัดเก็บค่าส่วนกลาง ค่าน้ำ เช็คระบบความปลอดภัย จัดทำรายงานการประชุมประจำเดือน Monthly Management Report. จัดประชุมกรรมการทุก3เดือน จัดประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วมประจำปี สรุปการประชุม และควบคุมกฎข้อบังคับในการจดทะเบียน และใช้ พรบ.ควบคุมเกี่ยวกับการบริหารอาคารชุด เพื่อยึดความถูกต้องในการบริหารต่างๆ รวมถึงรับเรื่องร้องทุกข์จากลูกบ้าน สามารถแก้ไขปัญหาในระหว่างวันได้ ดูแลการทำงานของช่างอาคาร รปภ.ทุกกะ และแม่บ้าน ให้เป็นระบบ ปฏิบัติตามกฏระเบียบอย่างเคร่งครัด
ใช้โปรแกรม Solf Biz. Excel.
 ประวัติการฝึกอบรม เริ่มจากล่าสุดก่อน
 1. ประสบการณ์ฝึกอบรม
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   กันยายน 2559 ถึง กันยายน 2559
 สถาบัน :   บริษัท บางกอกฮันบันโด จำกัด
 หลักสูตร :   โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express
 2. ประสบการณ์ฝึกอบรม
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   ถึง
 สถาบัน :  
 หลักสูตร :  
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด ดีมาก อ่าน ดีมาก เขียน ดีมาก
 ภาษาอังกฤษ :  พูด พอใช้ อ่าน ดี เขียน ดี
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :              
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย  28  คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ  31  คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :         รถจักรยานยนต์
 ใบอนุญาตขับขี่ :        
 ยานพาหนะส่วนตัว :        
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  Word, Excel, Solfbiz,Express,Oracle,Brita,Fidelio,Revera.
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 24 ก.ค. 2563 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
JobASD.com