JobASD.com
หางาน || หาคน ||   หน้าแรก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
 
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   หญิง
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :   22 ธันวาคม 2529 อายุ 33 ปี
 ส่วนสูง :   168 Cm. น้ำหนัก 61 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :  
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  บัญชี/การเงิน
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  การเงิน , การธนาคาร , การเงินและควบคุมลูกหนี้
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  25,000 บาทขึ้นไป
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ. 2555
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาโท
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 วุฒิการศึกษา :  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 สาขาวิชา :  บริหารธุรกิจการเงินการธนาคาร
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  3.23
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 วุฒิการศึกษา :  บริหารธุรกิจบัณฑิต
 สาขาวิชา :  บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  2.83
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :  6 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 2563
 บริษัท :  บริษัทเพียวพลังงานไทย จำกัด
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  86 อาคารสัมมากรเพลส ถนนรามคำแหง แขวง/เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
 ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่การเงินและควบคุมลูกหนี้
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  - ดูแลและควบคุมลูกหนี้ทั้งระบบ, ตรวจสอบการบริหารจัดการและควบคุมลูกหนี้
- ตรวจสอบและบันทึกรับ รายรับของบริษัททั้งหมด ยอดขายเงินสด ยอดขายบัตรเครดิต ลูกหนี้ ค่าเช่า และรายได้อื่นๆ
- กระทบยอด Settlement RV (ยอดขาย, ลูกหนี้)
- เปิดบัญชีลูกค้า, ติดตามเอกสาร A of C การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ, เอกสารการขอเครดิตชั่วคราว, จัดทำทะเบียนคุมแฟ้มลูกค้า แยกตามรายสาขา วิเคราะห์และตรวจเอกสารการเปิดบัญชีของลูกค้า
- ทำรายงานติดตามหนี้ over due, over credit และตัดหนี้ลูกค้าเมื่อมีการชำระเงินเข้ามาทุกวัน รวมถึงส่งรายงานตามสาขา และโทรติดตามลูกค้า ฯลฯ
- บริหารจัดการหนี้ที่มีปัญหาให้อยู่ในขบวนการติดตามหนี้
- ประสานงานกับกฎหมายเพื่อดำเนินการกับลูกหนี้ที่มีปัญหา และติดตามหนี้กับลูกค้าที่ติดตามยาก
- ติดตามหลักประกันลูกค้าที่ใกล้หมดอายุ เช่น BG ตั๋วสัญญาใช้เงิน เป็นต้น และดำเนินการกับหลักทรัพย์ค้ำประกันกับลูกหนี้ที่มีปัญหา
- Visit Audit ตามสาขาต่าง ๆ ตามแผนงาน
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   มิถุนายน 2554 ถึง ธันวาคม 2556
 บริษัท :  บริษัทเอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น จำกัด (มหาชน)
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  9 อาคารภคินทร์ ชั้น 9 ถ.รัชดาภิเษก เขตดินแดง
 ตำแหน่ง :  Cusumer Service
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  - บริการลูกค้าหลังการขาย บริการส่งซ่อมสินค้าและบริการเครมสินค้า
- ให้คำแนะนำลูกค้า รับเรื่องซ่อม ตรวจเช็คอาการติดต่อประสานงานให้ลูกค้า
- ติดตามงานซ่อมงานเครม และแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบ
- ตรวจสอบสินค้า เบิก-จ่ายสินค้าและดูแลสต็อกสินค้าที่มีไว้เครม
 3. ประสบการณ์ทำงานเพิ่มเติม
   เมษายน 2552 ถึง พฤศจิกายน 2553
ตำแหน่ง ธุรการช่าง
บริษัท บริษัทลาร์ท ฟอร์แม็ท ซิสเต็มส์ จำกัด
ที่อยู่บริษัท 1283,1285 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
เงินเดือน 11,000
ลักษณะงานที่ทำ
- ติดต่อประสานงานและภายในองค์กรและนอกองค์กร
- รับแจ้งซ่อมจากลูกค้า
- จัดทำเอกสาร ใบJob งาน, Sale order,ทำใบเสนอราคา
- เช็คสต็อกอะไหล่,สั่งซื้ออะไหล่ และเบิกอุปกรณ์ช่าง
- จัดตารางการทำงานของพนักงานช่าง
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด ดีมาก อ่าน ดีมาก เขียน ดีมาก
 ภาษาอังกฤษ :  พูด พอใช้ อ่าน ดี เขียน ดี
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :              
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย  35  คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ  30  คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ใบอนุญาตขับขี่ :        
 ยานพาหนะส่วนตัว :        
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  microsoft word
Excel
powerpoint
Access
-โปรแกรมบัญชี
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 24 ก.ค. 2563 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
JobASD.com