JobASD.com
หางาน || หาคน ||   หน้าแรก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
 
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   หญิง
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :   14 ธันวาคม 2532 อายุ 30 ปี
 ส่วนสูง :   0 Cm. น้ำหนัก 0 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :  
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  บัญชี/การเงิน
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  เจ้าหน้าที่บัญชี , เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  27,000 บาทขึ้นไป
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ. 2555
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ
 วุฒิการศึกษา :  ปริญญาตรี
 สาขาวิชา :  บัญชีบัณฑิต
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  2.58
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :   ปวส.
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ
 วุฒิการศึกษา :  ปวส
 สาขาวิชา :  การบัญชี
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  2.78
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :  2 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   กรกฎาคม 2561 ถึง 2563
 บริษัท :  บริษัท ครีเอทีฟ มี จำกัด
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  43 ซอยอุดมสุข39/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพ 10260
 ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่บัญชี
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  จัดทำเอกสารใบเสนอราคา ใบวางบิล ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี,ออกใบหัก ณ ที่จ่าย, รับเช็ค, บันทึกบัญชีรับ-จ่าย, ปิดบัญชีซื้อ-ขาย, จัดทำรายการภาษีซื้อขาย, ยื่นภพ.30, ยื่น ภงด1,3,53, กระทบยอดเงินฝากธนาคาร, จัดทำงบทดลอง,บันทึกทรัพย์สินบริษัท, งบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปี, เอกสารสัญญาเช่า, สัญญาต่างๆที่ได้รับมอบหมาย,ยื่นและนำส่งประกันสังคม, จัดทำเงินเดือน และงานที่ได้รับมอบหมาย
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   กรกฎาคม 2557 ถึง มิถุนายน 2561
 บริษัท :  บมจ.เอเวอร์แลนด์ จำกัด
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  223/96 ถนนสรรพาวุธ บางนา บางนา กทม.10260
 ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่บัญชี
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  บันทึกบัญชีด้ายจ่าย - รับ, บันทึกรายวันทั่วไป, จัดทำเงินทดรองจ่าย, รายงานภาษีซื้อ-ขาย, บันทึกทรัพย์สินบริษัท, ทำรายละเอียดประกอบงบ, ทำมูลค่าโครงการ และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 3. ประสบการณ์ทำงานเพิ่มเติม
   มิถุนายน 2555 ถึง มิถุนายน 2557
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี
บริษัท บริษัท เฮอริเทจ เอสเตสท์
ที่อยู่บริษัท 219/18 อาคารอโศกทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท21 เขตวัฒนา กรุงเทพ
เงินเดือน 16960
ลักษณะงานที่ทำ
บันทึกบัญชีรับ-จ่าย, รายวันทั่วไป, ทำต้นทุนร้านอาหาร, กระทบยอดเงินฝากธนาคาร, และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
 ภาษาอังกฤษ :  พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :              
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย  30  คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ  25  คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :         รถจักรยานยนต์
 ใบอนุญาตขับขี่ :        
 ยานพาหนะส่วนตัว :        
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี
-โปรแกรมบัญชี
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 24 ก.ค. 2563 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
JobASD.com