JobASD.com
หางาน || หาคน ||   หน้าแรก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
 
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน  
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   หญิง
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :   03 พฤศจิกายน 2533 อายุ 29 ปี
 ส่วนสูง :   167 Cm. น้ำหนัก 48 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :  
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  เลขานุการ
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  ธุรการ , เลขานุการ,การเงิน
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  30,000 บาทขึ้นไป
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ. 2557
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 วุฒิการศึกษา :  บัญชีบัณฑิต
 สาขาวิชา :  การบัญชี
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  2.37
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :   ม.6
 ชื่อสถานศึกษา :  โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
 วุฒิการศึกษา :  มัธยมศึกษา
 สาขาวิชา :  วิทย์-ศิลป์
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  -
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :  5 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   เมษายน 2557 ถึง 2562
 บริษัท :  พีทีเอ็นเอส จำกัด
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  ชั้น 6. พีเอ็ม ทาวเวอร์ เลขที่731แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
 ตำแหน่ง :  เลขานุการโครงการ ที่การรถไฟฟฟ้ามวลชนแห่งประเทศไทย
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  พิมพ์งาน แก้งาน รับ-ส่งงานผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ติดต่อประสานงานภายในองค์กรและทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   ถึง
 บริษัท :  
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  
 ตำแหน่ง :  
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  
 3. ประสบการณ์ทำงานเพิ่มเติม
   
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด อ่าน เขียน
 ภาษาอังกฤษ :  พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :   Internet       Microsoft Word       Microsoft Excel
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย  60  คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ  50  คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :   รถยนต์      
 ใบอนุญาตขับขี่ :   รถยนต์      
 ยานพาหนะส่วนตัว :   รถยนต์      
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  โปรแกรมทั่วไปในสำนักงาน : MS Word Ms Excel
โปรแกรมด้านกราฟฟิคดีไซน์ :Photoshop
โปแกรม / ภาษาคอมพิวเตอร์ / Website : Dreamweaver
ด้านฐานข้อมูล : Mssql
ระบบปฎิบัติการ / เครือข่าย : Windows
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 8 ต.ค. 2562 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
JobASD.com