JobASD.com
หางาน || หาคน ||   หน้าแรก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
 
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน  
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   ชาย
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   คริสต์
 วันเกิด :   16 สิงหาคม 2529 อายุ 33 ปี
 ส่วนสูง :   175 Cm. น้ำหนัก 68 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :   ได้รับการยกเว้น
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ไฟฟ้า/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์/ช่างโลหะ/ช่างยนต์/ช่างกล
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  1. ช่างไฟฟ้า 2. ช่างเทคนิค 3. ช่างเครื่องทำความเย็น
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  17,000 บาทขึ้นไป
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ. 2551
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 วุฒิการศึกษา :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 สาขาวิชา :  ไฟฟ้า
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  2.07
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :   ปวส.
 ชื่อสถานศึกษา :  วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
 วุฒิการศึกษา :  ปวส.
 สาขาวิชา :  ไฟฟ้ากำลัง
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  2.97
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :  4 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   มกราคม 2558 ถึง 2562
 บริษัท :  ไทยลักซ์ ฟู้ด โปรดักส์
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  
 ตำแหน่ง :  ช่างเครื่องทำความเย็น
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  ดูแลและความคุมเครื่องทำความเย็น
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   ตุลาคม 2555 ถึง พฤศจิกายน 2557
 บริษัท :  บริษัท เอส สตาร์ เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  
 ตำแหน่ง :  sale & engineer
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  ขายเครื่องฉีดกาวร้อนและอะไหล่ของเครื่องฉีดกาวร้อน ตามโรงงานต่างๆ
 3. ประสบการณ์ทำงานเพิ่มเติม
   ริษัท ที อาร์ เอส เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัดกรกฎาคม 2553 - มกราคม 2555
ตำแหน่ง service
เงินเดือน 15500

หน้าที่รับผิดชอบ
ซ่อมเครื่องฉีดกาวร้อนตามโรงงานต่าง ที่ได้รับมอบหมาย
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด อ่าน เขียน
 ภาษาอังกฤษ :  พูด อ่าน เขียน
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :              
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย   คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ   คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ใบอนุญาตขับขี่ :        
 ยานพาหนะส่วนตัว :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 8 ต.ค. 2562 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
JobASD.com