JobASD.com
หางาน || หาคน ||   หน้าแรก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
 
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน  
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   หญิง
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :   05 พฤษภาคม 2535 อายุ 27 ปี
 ส่วนสูง :   160 Cm. น้ำหนัก 49 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :  
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  บัญชี/การเงิน
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  พนักงานบัญชี
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  25,000 บาทขึ้นไป
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ. 2558
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 วุฒิการศึกษา :  ปริญญาตรี
 สาขาวิชา :  บัญชีบัณฑิต
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  2.06
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :   ปวช.
 ชื่อสถานศึกษา :  โรงเรียนเกริกวิทยาลัย
 วุฒิการศึกษา :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
 สาขาวิชา :  การบัญชี
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  2.36
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :  3 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   พฤศจิกายน 2559 ถึง กันยายน 2562
 บริษัท :  บริษัท​ เคพีเอเอ็ม​ แอ็คเค้าท์ติ้ง​ โซลูชั่น​ จำกัด
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  8,​ 10 ซอยลาดกระบัง​ 14/1 ถนนลาดกระบัง​ แขวงลาดกระบัง​ เขตลาดกระบัง​ กทม.
 ตำแหน่ง :  พนักงานบัญชี
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  - บันทึกบัญชี​ รับ, จ่าย, ซื้อ, ขาย
- จัดทำรายงานภาษีซื้อ, ภาษีขาย
- จัดทำแบบ​ ภาษีต่างๆ
- ปิดงบการเงินและทำDetailประกอบงบการเงิน
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   สิงหาคม 2557 ถึง ตุลาคม 2559
 บริษัท :  ร้านปิยพาณิชย์
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  230 ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กทม. 10520
 ตำแหน่ง :  ผู้จัดการร้าน
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  - บันทึกข้อมูลบัญชีรายรับ – บัญชีรายจ่ายของบริษัท และบันทึกใบแจ้งหนี้
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และบันทึกเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การรับเงิน
- บันทึกรายการจัดทำใบเสร็จรับเงิน รับชำระเงินจากลูกค้า รับวางบิลและจ่ายชำระเจ้าหนี้ และเช็คยอดคงเหลือของวัตถุดิบ
- จัดทำใบเสนอราคา ออกใบกำกับภาษี ใบแจ้งชำระหนี้ ให้กับลูกค้า และจัดทำใบสั่งซื้อให้กับร้าน
- จัดทำรายงานภาษีซื้อ – ภาษีขาย และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- ควบคุมสต็อกและคลังอุปกรณ์ในการทำงาน เช่น เบิกจ่ายวัตถุดิบ
- ดูแลควบคุมบัญชีด้านจ่าย – เจ้าหนี้ และบัญชีด้านรับ – ลูกหนี้ และ ปรับปรุงแฟ้มข้อมูลให้ตรงกับ ปัจจุบัน
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
- ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับงานควบคุมคุณภาพโดยรวมและตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง แจ้งปัญหางานกับลูกค้าและตอบปัญหาจากลูกค้าเกี่ยวกับคุณภาพงาน
 3. ประสบการณ์ทำงานเพิ่มเติม
   
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด ดีมาก อ่าน ดีมาก เขียน ดีมาก
 ภาษาอังกฤษ :  พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :              
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย  30  คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ  30  คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :   รถยนต์      
 ใบอนุญาตขับขี่ :        
 ยานพาหนะส่วนตัว :   รถยนต์      
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2 ต.ค. 2562 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
JobASD.com