JobASD.com
หางาน || หาคน ||   หน้าแรก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
 
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน  
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   หญิง
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :   05 ธันวาคม 2536 อายุ 25 ปี
 ส่วนสูง :   165 Cm. น้ำหนัก 52 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :  
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  การตลาด
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  เจ้าหน้าที่การตลาด
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  18,000 บาทขึ้นไป
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ. 2559
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 วุฒิการศึกษา :  ปริญญาตรี
 สาขาวิชา :  การตลาด
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  3.01
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :  
 ชื่อสถานศึกษา :  
 วุฒิการศึกษา :  
 สาขาวิชา :  
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :  0 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   มีนาคม 2562 ถึง 2562
 บริษัท :  บริษัท กรไทย จำกัด
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  413 ซอยเขมา ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
 ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่การตลาด
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  -ติดต่อประสานงาน Supplier
-ดูแล งาน Artwork ผลิตภัณฑ์ของบริษัทโดยใช้โปรแกรม Photo Shop และ Adobe lllustratorในการออกแบบ และแก้ไข Packaging และออกแบบสื่อของบริษัท
-ดูแลในเรื่องของการสนับสนุน CSR ของบริษัท ในส่วนออฟฟิศ
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   มิถุนายน 2559 ถึง ธันวาคม 2561
 บริษัท :  สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  1,3 ซอยรามคำแหง97/2 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
 ตำแหน่ง :  หัวหน้างานกิจกรรม
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  -ติดต่อประสานงานหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
-จัดทำงบประมาณรายเดือนในการทำงาน
-ดูแลทีม แก้ไขปัญหาในการทำงานของทีมเพื่อให้เกิดผลสำเร็จในการทำงาน
-จัดทำแผนการทำงานเป็นรายเดือนให้กับทีม เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
-จัดทำเอกสารรายงาน สรุปรายงาน ในส่วนงานที่รับผิดชอบ
-เป็นวิทยากรให้ความรู้ตามสถานที่ราชการ และโรงเรียนที่ติดต่อมาเพื่อให้ออกไปให้ความรู้
-ออกบูธให้ความรู้ กับหน่วยงานภาครัฐต่างๆ
 3. ประสบการณ์ทำงานเพิ่มเติม
   
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด ดีมาก อ่าน ดีมาก เขียน ดีมาก
 ภาษาอังกฤษ :  พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :              
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย  35  คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ  25  คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :        
 ใบอนุญาตขับขี่ :        
 ยานพาหนะส่วนตัว :        
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 10 ก.ย. 2562 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
JobASD.com