JobASD.com
หางาน || หาคน ||   หน้าแรก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
 
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน  
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   หญิง
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :   24 กันยายน 2533 อายุ 28 ปี
 ส่วนสูง :   155 Cm. น้ำหนัก 40 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :  
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  ขาย
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  วิศวกรฝ่ายผลิต , Sale Engineer , Production Supervisor
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  20,000 บาทขึ้นไป
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ.
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 วุฒิการศึกษา :  ปริญญาตรี
 สาขาวิชา :  วิศวกรรมอาหาร
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  2.32
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :  
 ชื่อสถานศึกษา :  
 วุฒิการศึกษา :  
 สาขาวิชา :  
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :  6 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   พฤศจิกายน 2556 ถึง 2562
 บริษัท :  เอเชี่ยนอะไลอันซ์อินเตอร์เนชั่แนลจำกัด
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  8/8 ม.3 ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
 ตำแหน่ง :  Production Supervisor
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  -ควบคุม ดูแลไลน์ผลิต Pet food Plastic cup & pouch
-แพลนงานผลิตในแต่ละวัน
-ตรวจสอบดูแลความถูกต้องของไลน์ผลิต
-แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างานการผลิต
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   มิถุนายน 2555 ถึง กันยายน 2555
 บริษัท :  ซี พี เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  11/1 ซ.บางนาตราด 20 แขวงบางนา เขตบางนา กทม
 ตำแหน่ง :  นักศึกษาฝึกงาน (ฝ่ายผลิตไก่)
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  ฝึกงานอยู่ในตำแหน่งฝ่ายผลิต
 3. ประสบการณ์ทำงานเพิ่มเติม
   ไม่ได้ระบุ

ตำแหน่ง Production

บริษัท บูโอโน่(ประเทศไทย)จำกัด

ที่อยู่บริษัท 104/2 หมู่ที่1 ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 70120

เงินเดือน 15000

ลักษณะงานที่ทำ
ผลิตและวางแผน ไลน์ผลิต Food และ Dessert
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด ดีมาก อ่าน ดีมาก เขียน ดีมาก
 ภาษาอังกฤษ :  พูด พอใช้ อ่าน ดี เขียน ดีมาก
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :              
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย  45  คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ  41  คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ใบอนุญาตขับขี่ :        
 ยานพาหนะส่วนตัว :   รถยนต์      
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  ใช้โปรแกรม Microsoft word ,Excel ,Powerpoint ,SolidWork ได้เป็นอย่างดี
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 10 ก.ย. 2562 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
JobASD.com