JobASD.com
หางาน || หาคน ||   หน้าแรก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
 
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน  
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   ชาย
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :   31 ตุลาคม 2516 อายุ 46 ปี
 ส่วนสูง :   170 Cm. น้ำหนัก 63 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :   ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์/ขับเรือ
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  1. พนักงานขับรถผู้บริหาร 2. พนักงานขับรถ
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  15,000 บาทขึ้นไป
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ.
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ต่ำกว่า ม.3
 ชื่อสถานศึกษา :  โรงเรียนวัดผึ่งแดด
 วุฒิการศึกษา :  ต่ำกว่ามัธยมศึกษา
 สาขาวิชา :  -
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  -
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :  
 ชื่อสถานศึกษา :  
 วุฒิการศึกษา :  
 สาขาวิชา :  
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :  3 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   มิถุนายน 2559 ถึง 2562
 บริษัท :  บริษัท เอ แกรนด์ เอเลเฟ่นท์ โปรดักชั่น จำกัด
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  1 ซอยรามคำแหง 24 แยก 12-1 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
 ตำแหน่ง :  พนักงานขับรถผู้บริหาร
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  1. ขับรถพาผู้บริหารไปสถานที่ต่างๆ (ต่างจังหวัด) และพบลูกค้า
2. ดูแลทำความสะอาดบำรุงรักษารถเบื้องต้น
3. นำรถเข้าศูนย์เพื่อเช็คสภาพ(เมื่อถึงกิโลเมตรที่กำหนด)
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   พฤศจิกายน 2556 ถึง ธันวาคม 2558
 บริษัท :  บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  699 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
 ตำแหน่ง :  พนักงานขับรถผู้บริหาร
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  1.ขับรถพาผู้บริหารไปสถานที่ต่างๆ(ต่างจังหวัด) และพบลูกค้า
2.ดูแลทำความสะอาดบำรุงรักษารถเบื้องต้น
3.นำรถเข้าศูนย์เพื่อเช็คสภาพ(เมื่อถึงกิโลเมตรที่กำหนด)
 3. ประสบการณ์ทำงานเพิ่มเติม
   
Cargill Siam Co.,Ltd

พฤษภาคม 2554 - กันยายน 2556


8 อาคารสินธร ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330ตำแหน่ง พนักงานขับรถผู้บริหาร เงินเดือน 12000 + OT 15,000-16,000
ระดับ ผู้บริหารระดับสูง
หน้าที่รับผิดชอบ
1. ขับรถพาผู้บริหารไปสถานที่ต่างๆ (ต่างจังหวัด) และพบลูกค้า
2. ดูแลทำความสะอาดบำรุงรักษารถเบื้องต้น
3.นำรถเข้าศูนย์เพื่อเช็คสภาพ(เมื่อถึงกิโลเมตรที่กำหนด)
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด อ่าน เขียน
 ภาษาอังกฤษ :  พูด อ่าน เขียน
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :              
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย   คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ   คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ใบอนุญาตขับขี่ :        
 ยานพาหนะส่วนตัว :         รถจักรยานยนต์
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 13 พ.ค. 2562 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
JobASD.com