JobASD.com
หางาน || หาคน ||   หน้าแรก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
 
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน  
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   หญิง
 สถานะสมรส :  สมรส
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :   23 พฤษภาคม 2529 อายุ 33 ปี
 ส่วนสูง :   155 Cm. น้ำหนัก 50 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :  
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  บัญชี/การเงิน
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  Account
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  25,000 บาทขึ้นไป
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ.
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 วุฒิการศึกษา :  ปริญญาตรี
 สาขาวิชา :  การบัญชี
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  3.1
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :   ปวช.
 ชื่อสถานศึกษา :  วิทยาลัยพาณิชยการเอเซีย
 วุฒิการศึกษา :  ปวช.
 สาขาวิชา :  การบัญชี
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  3.9
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :  2 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   มิถุนายน 2560 ถึง 2562
 บริษัท :  จอห์นสันแอนด์จอห์นสันไทย
 ประเภทธุรกิจ :  ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค
 ที่อยู่บริษัท :  นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
 ตำแหน่ง :  Project coordinator ar
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  ประสานงานติดตามทวงลูกหนี้ จากรพ.
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   มกราคม 2557 ถึง พฤษภาคม 2560
 บริษัท :  เอเอซี ออดิทเฟิร์ม
 ประเภทธุรกิจ :  ดำเนินธุรกิจด้านตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบระบบการควบคุมและบริการให้คำปรึกษาทางด้านการเงิน
 ที่อยู่บริษัท :  อโศกเทาเวอร์
 ตำแหน่ง :  ผู้ช่วยผู้ตรวจสิบบัญชี
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  ผู้ช่วยตรวจสอบงบการเงิน
สินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ ค่าใช้จ่าย
 3. ประสบการณ์ทำงานเพิ่มเติม
   เมษายน 2554 ถึง ธันวาคม 2556
บริษัท
(Company) ท่อน้ำสากล
ที่อยู่บริษัท
(Company Address) ถนนร่มเกล้า
ตำแหน่ง
(Position) บัญชีเจ้าหนี้
เงินเดือน
(Salary) 18,000 บาท
ลักษณะงาน (อธิบาย)
(Job Description) บันทึกบัญชีขาจ่าย
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด อ่าน เขียน
 ภาษาอังกฤษ :  พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :              
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย   คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ   คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :   รถยนต์      
 ใบอนุญาตขับขี่ :        
 ยานพาหนะส่วนตัว :   รถยนต์      
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  ความสามารถในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี
เข้าใจในเอกสารด้านรับ. จ่าย
มีความรู้ด้านภาษี
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  แข่งขันด้านบัญชีภาคเอกชนระดับปวช
นักดุริยางค์โรงเรียน
ประกาศนียบัตรเสียสละเพื่อส่วนรวมมัธยม
แข่งขันเฒ่าแก่น้อยทีม มหาวิทยาลัย
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 13 พ.ค. 2562 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
JobASD.com