JobASD.com
หางาน || หาคน ||   หน้าแรก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
 
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน  
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   ชาย
 สถานะสมรส :  สมรส
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :   15 กุมภาพันธ์ 2532 อายุ 30 ปี
 ส่วนสูง :   162 Cm. น้ำหนัก 60 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :   ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  วิศวกร
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  1. Engineer 2. sale Engineer 3. Service Engineer/Technical
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  25,000 บาทขึ้นไป
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ.
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านานน่าน
 วุฒิการศึกษา :  ปริญญาตรี
 สาขาวิชา :  ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  3.02
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :   ปวส.
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน
 วุฒิการศึกษา :  ปวส.
 สาขาวิชา :  ไฟฟ้า
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  2.88
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :  7 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   กันยายน 2555 ถึง 2562
 บริษัท :  Dixellasia
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ : 2893, 2895 ถนนพัฒนาการ (ซอยพัฒนาการ 53/1 เยื้อง เขตสวนหลวง) เขตสวนหลวง
 ตำแหน่ง :  Technical Engineer
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  ดูแลรับผิดชอบคุณภาพสินค้าของบริษัท พร้อมทั้งประเมินราคาหน้างานในการติดตั้งอุปกรณ์ของบริษัท และรับส่งมอบงานเมื่องานติดตั้งเสร็จเรีบยร้อย
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   เมษายน 2555 ถึง กันยายน 2555
 บริษัท :  คาริเบรชั่นเมนเนทเมนท์บริษัท แคลิเบรชั่น เมเนจเมนท์ จำกัด
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  48/212 อาคารเซ็นเตอร์เพลส รามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม 10240
 ตำแหน่ง :  ช่างสอบเทียบ
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  หน้าที่รับผิดสอบการสอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือวัด ตามสถานที่โรงงานอุตสาหกรรมและคลังน้ำมัน
 3. ประสบการณ์ทำงานเพิ่มเติม
   
 ประวัติการฝึกอบรม เริ่มจากล่าสุดก่อน
 1. ประสบการณ์ฝึกอบรม
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   ถึง
 สถาบัน :   บริษัท Systornics จำกัด
 หลักสูตร :   Level 1Certified Infrared Thermographer
 2. ประสบการณ์ฝึกอบรม
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   ถึง
 สถาบัน :  บริษัท synergysoft จำกัด
 หลักสูตร :  Auto CAD electrical fundamentals 2013
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด อ่าน เขียน
 ภาษาอังกฤษ :  พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :              
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย   คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ   คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ใบอนุญาตขับขี่ :        
 ยานพาหนะส่วนตัว :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  - เขียนแบบ Auto CAD
- เขียนแบบ Sketch Up
- จัดทำ Report การวัดค่าพลังงานไฟฟ้า
- ใช้อุปกรณ์การถ่ายภาพความร้อนจากกล้องอินฟาเรด
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 10 พ.ค. 2562 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
JobASD.com