JobASD.com
หางาน || หาคน ||   หน้าแรก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
 
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งที่รับสมัครงาน
ข้อมูลการติดต่อ
 สาขา :
สำนักงานใหญ่
 ประเภทธุรกิจ :
โรงงานอุตสาหกรรม
 ปีที่ก่อตั้ง :
2544
 จำนวนพนักงาน :
 ลักษณะธุรกิจ :
ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง (ความบริสุทธิ์ 99.5 % โดยปริมาตร) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2544 โดยมีบริษัทฯ ลานนา รีซอสเซส จำกัด(มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นหลักด้วยเงินทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 10 ล้านบาท และมีการเพิ่มทุนอย่างต่อเนื่องเป็น 1,000 ล้านบาท ในปัจจุบัน
โรงงานผลิตเอทานอลของบริษัทฯ ตั้งอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 350,000 ลิตรต่อวัน จำหน่ายให้กับผู้ค้าน้ำมันเพื่อผสมเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์

วัน/เวลาทำการ : จันทร์ -ศุกร์  / 8.00 -17.00
สวัสดิการ
1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
2. กองทุนประกันสังคม
3. กองทุนเงินทดแทน
4. ค่ารักษาพยาบาล / ประกันอุบัติเหตุ / ประกันชีวิต
5. โบนัส / การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
6. วันหยุดตามประเพณี (ไม่น้อยกว่า 14 วัน/ปี)
7. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
8. ชุดยูนิฟอร์ม
9. ค่าที่พัก / ค่าอาหาร
ฯลฯ
 ที่อยู่ :
888/114 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 11 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวันจังหวัด กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ 10330
 เบอร์โทรศัพท์ :
[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] แฟกซ์ : 02-627-3889
 อีเมล์ :
[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เว็บไซต์ :
www.thaiagroenergy.com
 การติดต่อ :
ภัทรดนัย ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
 
JobASD.com