JobASD.com
หางาน || หาคน ||   หน้าแรก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
 
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน  
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   หญิง
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :   21 เมษายน 2532 อายุ 30 ปี
 ส่วนสูง :   161 Cm. น้ำหนัก 60 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :  
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  การตลาด
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  Product Manager/Brand Manger , Channel Sales Manager , Logistic
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  45,000 บาทขึ้นไป บาท
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ.
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  Assumption University
 วุฒิการศึกษา :  ปริญญาตรี
 สาขาวิชา :  บริหารธุรกิจ
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  2.75
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :  
 ชื่อสถานศึกษา :  
 วุฒิการศึกษา :  
 สาขาวิชา :  
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงาน :  2 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   ธันวาคม 2557 ถึง มีนาคม 2559
 บริษัท :  เอสเทรค จำกัด
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  452 สุคนธสวัสดิ์ 28
 ตำแหน่ง :  product manager
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  - แพลนสินค้าให้เข้ามาตรงกับความต้องการของลูกค้า
- หาช่องทางการขายเพิ่ม
- ทำโปรโมชั่นดึงดูดลูกค้า
- สำรวจตลาดเกี่ยวกับสินค้า และทำการตั้งราคา
- ออกอิเว้น
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   เมษายน 2556 ถึง ธันวาคม 2557
 บริษัท :  คอมเซเว่น
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  
 ตำแหน่ง :  product manager
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  - แพลนสินค้าให้เข้ามาตรงกับความต้องการของลูกค้า
- หาช่องทางการขายเพิ่ม
- ทำโปรโมชั่นดึงดูดลูกค้า
- สำรวจตลาดเกี่ยวกับสินค้า และทำการตั้งราคา
- ออกอิเว้น
 3. ประสบการณ์ทำงานเพิ่มเติม
   
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด อ่าน เขียน
 ภาษาอังกฤษ :  พูด อ่าน เขียน
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :   Internet       Microsoft Word       Microsoft Excel
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย   คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ   คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :   รถยนต์      
 ใบอนุญาตขับขี่ :   รถยนต์      
 ยานพาหนะส่วนตัว :   รถยนต์      
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 11 เม.ย. 2562 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
JobASD.com