JobASD.com
หางาน || หาคน ||   หน้าแรก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
 
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน  
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   หญิง
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :   24 พฤศจิกายน 2528 อายุ 34 ปี
 ส่วนสูง :   175 Cm. น้ำหนัก 90 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :   ได้รับการยกเว้น
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  บุคคล/ฝึกอบรม
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  HR Supervisor , หัวหน้าฝ่ายบุคคล , ผู้ช่วย/ ASST. HR Manager
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  35,000 บาทขึ้นไป บาท
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ. 2551
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 วุฒิการศึกษา :  บริหารธุรกิจ
 สาขาวิชา :  การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  2.69
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :  
 ชื่อสถานศึกษา :  
 วุฒิการศึกษา :  
 สาขาวิชา :  
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงาน :  1 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   มกราคม 2561 ถึง 2562
 บริษัท :  ไทยฟินเทค จำกัด
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  อาคารไทยพิพัฒนสิน ถนนสาทร กรุงเทพฯ
 ตำแหน่ง :  HR Supervisor
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  - บันทึกสถิติการขาด / ลา / มาสาย (Time Attendance) ประจำเดือนของพนักงาน
- ตรวจเช็คเวลาการทำงาน / การทำงานล่วงเวลา (OT) / วันลาหยุด เตรียมข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำ Report เกี่ยวกับทางด้าน Payroll / จัดทำสแกนลายนิ้วมือให้กับพนักงานใหม่
- ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการทดลองงาน / สัมภาษณ์การลาออก (Exit Interview)
- จัดทำเอกสารสัญญาจ้าง / สัญญาค้ำประกัน / หนังสือต่าง ๆ ของทางบริษัท เช่น
หนังสือเตือน / หนังสือโอนย้าย / หนังสือรับรองเงินเดือน / หนังสือรับรองการผ่านงาน เป็นต้น
- ประกันสังคม (Online) / ประสานงานและจัดการฝึกอบรมภายในองค์กร / ปฐมนิเทศพนักงานใหม่
- Recruitment ทั้งกระบวนการ - จัดทำ Job Description และ KPI ภายในแผนก - งานสวัสดิการอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น ประกันสุขภาพ / ตรวจสุขภาพประจำปี / ยูนิฟอร์ม / งานท่องเที่ยวประจำปี / งานกิจกรรมต่าง ๆ ฯลฯ - งานธุรการอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น บัตรเข้า-ออก / ควบคุมดูแลแม่บ้าน,แมสเซนเจอร์, คนขับรถผู้บริหาร / งาน Stock ธุรการสำนักงาน / งานซ่อมบำรุงต่าง ๆ ฯลฯ เป็นต้น - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   สิงหาคม 2556 ถึง สิงหาคม 2560
 บริษัท :  ต.ธีรกิจ ออโตเมชั่น จำกัด
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  ถนนเจริญราษฏร์ กรุงเทพฯ
 ตำแหน่ง :  Senior HR
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  ด้าน Payroll - บันทึกสถิติการขาด / ลา / มาสาย (Time Attendance) ประจำเดือนของพนักงาน
- ตรวจเช็คเวลาการทำงาน / การทำงานล่วงเวลา (OT) / วันลาหยุด เตรียมข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำ Report เกี่ยวกับทางด้าน Payroll / จัดทำสแกนลายนิ้วมือให้กับพนักงานใหม่
- จัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้นอื่น ๆ สำหรับการทำเงินเดือน - สลิปเงินเดือน / รับเรื่องร้องเรียน / ความผิดปกติต่าง ๆ เกี่ยวกับเงินเดือนเพื่อตรวจสอบ
- ฯลฯ
ด้าน Recruitment - รับเรื่องการขออัตรากำลังคนและดำเนินการประกาศรับสมัครงานตามช่องทางต่าง ๆ
- สรรหาและคัดเลือกตลอดจนประสานงานในการติดต่อนัดสัมภาษณ์งาน
- เตรียมเอกสารในการสมัครงาน / แบบทดสอบต่าง ๆ และตรวจสอบความถูกต้อง
- สัมภาษณ์งานเบื้องต้นเพื่อประเมินและส่งต่อให้กับทางแผนกต้นสังกัดต่อไป
- ติดตามผลการสัมภาษณ์และแจ้งผลการสัมภาษณ์งาน - กระบวนการเริ่มงานของพนักงานใหม่
ด้าน Welfare / อื่น ๆ - จัดทำและเก็บทะเบียนประวัติพนักงานทั้งในรูปแบบไฟล์และแฟ้มเอกสาร
- ตรวจสอบและจัดทำเอกสารการประเมินผลการทดลองงานและประจำปี (PA)
- เอกสารสัญญาจ้าง / สัญญาค้ำประกัน / สัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพนักงานใหม่
- หนังสือรับรองการทำงาน / รับรองเงินเดือน / หนังสือเตือน ฯลฯ - ออกประกาศและทำ MEMO / ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์กร
- ประกันสังคม / ประกันกลุ่ม / ยูนิฟอร์ม / เงินกู้ฉุกเฉิน / สวัสดิการอื่น ๆ เพิ่มเติม
- ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ / สัมมนา / ท่องเที่ยวประจำปี / งานกิจกรรมสำคัญต่าง ๆ
- งานธุรการ (จัดซื้อ-เบิกจ่ายเครื่องใช้สำนักงาน / Stock ของใช้) - ควบคุมดูแลแม่บ้าน,แมสเซนเจอร์,คนขับรถผู้บริหาร / งานซ่อมบำรุงต่าง ๆ ฯลฯ เป็นต้น
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 3. ประสบการณ์ทำงานเพิ่มเติม
   
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด อ่าน เขียน
 ภาษาอังกฤษ :  พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :   Internet       Microsoft Word       Microsoft Excel
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย  30  คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ  35  คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :        
 ใบอนุญาตขับขี่ :        
 ยานพาหนะส่วนตัว :        
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  0
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  0
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 4 มิ.ย. 2562 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
JobASD.com